60' λεπτά Ελλάδα στη Λήμνο μας

Δείτε επίσης:
Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη
Λήμνος η Φίλτατη